دمپر گرد خورشیدی

دمپر گرد خورشيدي

ويژيگي های دمپر گرد خورشيدي

  • بازو بسته بصورت متقابل(٨-٧)
  • با يك شفت و ١٢ دنده كه در مركز قرار گرفته
  • ورود و خروج هوا به صورت مستقيم در صورت باز شدن دمپر
  • بازو بسته به صورت موازي
  • شفت ها از بيرون توسط تسمه بهم متصل ميشوند
 

دسته بندی:

این دمپر برای  اولین بار در ایران ساخته شده و مشابه داخلی و خارجی ندارد. و تمام کارهای طراحی و ساخت آن در ایران و توسط الهام سازه البرز انجام شده است.

ویژیگی های دمپر گرد خورشیدی

  • بازو بسته بصورت متقابل(٨-٧)
  • با یک شفت و ١٢ دنده که در مرکز قرار گرفته
  • ورود و خروج هوا به صورت مستقیم در صورت باز شدن دمپر
  • بازو بسته به صورت موازی
  • شفت ها از بیرون توسط تسمه بهم متصل میشوند

 

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.