محصولات

لوور سندتراپ sand trap louver

موارد مصرف لوور ماسه گیر

  • ورودی هوای تازه برای اتاقکهای محل نصب دستگاههای هواساز در محیطهای غبار آلود و طوفانی

لوور هوارسان آکوستیک acoustic intake louver

موارد مصرف لوور هوارسان آکوستیک

  • ورودی هوای تازه برای فضاهایی که در آن تجهیزاتی مانند هوارسانها و یا دیزل ژنراتورها کار می کنند.

قیمت بالانس دمپر

موارد مصرف بالانس دمپرها

  • جلوگیری از بازگشت جریان هوا به داخل کانال
  • یکطرفه کردن عبور جریان
  • استفاده در مکانهایی که نیاز به عبور جریان تحت فشار معین دارند.

دمپر گرد خورشیدی

ويژيگي های دمپر گرد خورشيدي

  • بازو بسته بصورت متقابل(٨-٧)
  • با يك شفت و ١٢ دنده كه در مركز قرار گرفته
  • ورود و خروج هوا به صورت مستقيم در صورت باز شدن دمپر
  • بازو بسته به صورت موازي
  • شفت ها از بيرون توسط تسمه بهم متصل ميشوند